Lyhyesti

WOODARCHITECTURE.fi esittelee korkealuokkaista suomalaista puuarkkitehtuuria ja puurakentamisen ratkaisuja. Sen tarkoitus on edistää suomalaisen puuarkkitehtuurin ja puutuoteteollisuuden kansainvälistä tunnettavuutta ja lisätä kansainvälistä kiinnostusta niihin. Julkaistut kohteet on esitelty myös painetussa Puulehdessä. Painetun lehden lisäksi WOODARCHITECTURE.fi esittelee kohteet suunnitelleet arkkitehtitoimistot ja antaa kohteiden tuote- ja valmistajatietoja. Tarkoituksena on helpottaa suunnittelija-, valmistaja- ja tuotetietojen löytymistä. Joistain kohteista on myös 360° kuvauksia. Halutessasi ehdottaa kohdetta julkaisuun tai tuoda esille yrityksesi tuotteita ota yhteyttä info@puuinfo.fi

Puulehden tilaus

Puulehti netissä

PUUINFO edistää puun käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa välittämällä tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä käyttäjäystävällisessä muodossa. Puuinfon palvelut on suunnattu pääasiassa kotimaan markkinoille. Soveltuvin osin palveluita on käännetty myös muille kielille. Puuinfo on voittoa tavoittelematon organisaatio. Puuinfon omistavat perustajaosakkaat Puutuoteteollisuus ry ja Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry sekä Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.